Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Trợ giúp   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn
Matbu Shop

Chi tiết tài liệu

 Nghị quyết

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

Người ký: Nguyễn Quốc Chung

Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/04/2021

Loại tài liệu: Nghị quyết

Mô tả vật lý: 10 tr.

Từ khóa: Giáo dục và đào tạo

Ngày hiệu lực: ...

Số/ký hiệu: 01/2021/NQ-HĐND

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
V/v Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Tài liệu liên quan

Về đầu trang